اگر هجرت در اسلام نبود، اسلام در همان خفقان مکه خفه می‌شد و از بین می‌رفت.

اوّلین هجرت مسلمانان به حبشه بود. آن هم به دستور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله که شرایط سخت مسلمانان در مکّه را دیدند، دستور یک کار تاریخی را دادند. دستور اوّلین هجرت مسلمانان. هجرتی که در آفریقا(حبشه) ریشه دواند و امروز درخت کهن‌سال و تنومندش را در قرن بیست و یکم و قرن توسعه‌ی تمدّن غرب به چشم از صفحه‌ی اخبار می‌بینیم و در صفحات اینترنت می‌خوانیم.

اوّلین ورود اسلام به آفریقا به واسطة همین هجرت بود. هجرتی حساب شده و فکر شده از جانب پیامبر که حامل وحی بود. هجرتی که برای صیانت جان و ایمان مسلمانان ترتیب داده شده بود، ولی این همه‌ی هدفش نبود. هجرتی که باعث شد اسلام چنان در این قاره رسوخ کند که سال‌ها بعد جُون ظاهر می‌شود و بعدتر شیخ زکزاکی. هجرتی برای تربیت نسلی ولایت‌پذیر و انقلابی.

تشکیلاتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله ترتیب داده بود، تیری بود که چندین هدف را نشانه گرفته بود، حفظ جان نومسلمانان، یک هدفش بود. هدف دیگرش در همان قرن هفتم میلادی مسلمان شدن پادشاه حبشه بود و هدفی هم در قرن بیست و یکم میلادی، نسل خمینیون سیاه‌پوست در نیجریه.

تدبیر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یک الگوی تشکیلاتی است،‌ یک الگو برای هجرت است. پیامبر قرن بیست و یکم را می‌دید و البته قرون بعدی را. باید وظیفه را شناخت و انجام داد، حتّی اگر قرار باشد نتیجه‌اش حرکت بزرگ و آزادی‌خواهانه‌ی شیخ زکزاکی در 1400 سال بعد باشد.

   

دیگران:

نمی‌خواهم در نیجریه باشم :: خسته‌ی تنها

 

شیخ‌ها و سیدها :: سداد