صاحب این وبلاگ تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

البته از همان اوّلش هم تعطیل بود ها، ولی به طور غیر رسمی.