با توجه به تصویر جواب بدهید؟

1. خورندگان این پیتزا، به به چه انگیزه‌ای سراغ کاغذ زیر این پیتزا رفته‌اند؟

الف) خیلی گرسنه بوده‌اند

ب) کاغذ از خود پیتزا خوشمزه‌تر بوده است

ج) کاغذ به پیتزا جسبیده بوده و توانایی جدا کردنش را نداشته‌اند

د) یکی از مواد لازم برای پخت پیتزای ایتالیایی کاغذ زیرش است. (اصلاً معروفه که می‌گن پیتزای ایتالیاییه و کاغذ زیرش!)

 

2. به نظر شما شغل اصلی آشپز این پیتزا چیست؟ چرا؟

الف) ساندویچی، چون عادت کرده است که دور ساندویچ ها را کاغذ بپیچاند، و لذا ترک عادت مرض است.

ب) الف و ب

ج) الف و ج

د) هنوز نفهمیده‌اید که نگارنده برای این سوال بیش از یک گزینه به ذهنش نرسیده و ب و ج و د الکی است. باز تا گزینه‌ی آخر می‌خوانید؟! بابا شما دیگه کی هستید.

 

3. بین تصویر بالا و تصویر ابتدایی، 5 تفاوت را کشف کنید.

(چیه؟! آزمون ندیدید که هم چهارگزینه‌ای باشه هم تشریحی؟!)

  این را هم بخوانید ...